BIULETYN NR 128 – VI NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A – 16.02.2020

Comments are closed.