Komunia Święta jest sakramentem, ofiarą, stałą obecnością samego Jezusa, Boga i człowieka. Chrystus jest prawdziwie i całkowicie obecny pod postaciami chleba i wina, aby nas jeszcze bardziej upodobnić do siebie i sprawić, żebyśmy i my stanowili jedno.(KKK 1373)

Warto pamiętać o podstawowych warunkach:

– Czynnikiem uniemożliwiającym przyjęcie Komunii Świętej jest grzech ciężki, czyli śmiertelny.

– Na godzinę przed przystąpieniem do Sakramentu należy powstrzymać się od picia i jedzenia. Wyjątek stanowią lekarstwa i woda.

– Eucharystię można przyjąć nawet dwukrotnie w ciągu jednego dnia, warunkiem jest jednak pełne uczestnictwo we Mszy Świętej.

SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCE DZIECI DO I KOMUNII ŚW. W 2024 ODBYWAJĄ SIĘ:

HATFIELD - NIEDZIELE - GODZ. 19.00

STEVENAGE - ŚRODY - GODZ. 19.00

Warunkiem koniecznym

do przystąpienia do Sakramentu Eucharystii jest zaliczenie przez dzieci kursu przygotowawczego trwającego od września do maja.

Zaliczenie odbywa się na podstawie znajomości wyznaczonych modlitw i katechizmu, obecności na katechezach, obecności na niedzielnej Mszy świętej oraz wybranych nabożeństwach.

Wymagane dokumenty:

Akt chrztu dziecka

Formularz zgłoszeniowy do I Komunii Św.

Formularz zgłoszeniowy do parafii/aktualizacja danych