Eucharystia

Komunia Święta jest sakramentem, ofiarą, stałą obecnością samego Jezusa, Boga i człowieka. Chrystus jest prawdziwie i całkowicie obecny pod postaciami chleba i wina, aby nas jeszcze bardziej upodobnić do siebie i sprawić, żebyśmy i my stanowili jedno.(KKK 1373)

Warto pamiętać o podstawowych warunkach:

– Czynnikiem uniemożliwiającym przyjęcie Komunii Świętej jest grzech ciężki, czyli śmiertelny.

– Na godzinę przed przystąpieniem do Sakramentu należy powstrzymać się od picia i jedzenia. Wyjątek stanowią lekarstwa i woda.

– Eucharystię można przyjąć nawet dwukrotnie w ciągu jednego dnia, warunkiem jest jednak pełne uczestnictwo we Mszy Świętej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DZIECI

DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ W 2019 ROKU. 

KATECHEZY DLA DZIECI, KTÓRE W 2019 ROKU PRZYSTĄPIĄ DO I KOMUNII ŚW. ODBYWAJĄ SIĘ:

STEVENAGE , W ŚRODY, 19.00 (kościół St Hilda, 9 Breakspear, Stevenage, Herts, SG2 9SQ)

ORAZ

HATFIELD, W NIEDZIELE, 19.00 (kościół Marychurch, 26 Salisbury Square, Hatfield, Herts, AL9 5JD)

Warunkiem koniecznym

do przystąpienia do Sakramentu Eucharystii jest zaliczenie przez dzieci kursu przygotowawczego trwającego od września do maja.

Zaliczenie odbywa się na podstawie znajomości wyznaczonych modlitw i katechizmu, obecności na katechezach, obecności na niedzielnej Mszy świętej oraz wybranych nabożeństwach.

Wymagane dokumenty:

Akt chrztu dziecka

Formularz zgłoszeniowy do I Komunii Św.

Formularz zgłoszeniowy do parafii/aktualizacja danych