Komunia Święta jest sakramentem, ofiarą, stałą obecnością samego Jezusa, Boga i człowieka. Chrystus jest prawdziwie i całkowicie obecny pod postaciami chleba i wina, aby nas jeszcze bardziej upodobnić do siebie i sprawić, żebyśmy i my stanowili jedno.(KKK 1373)

Warto pamiętać o podstawowych warunkach:

– Czynnikiem uniemożliwiającym przyjęcie Komunii Świętej jest grzech ciężki, czyli śmiertelny.

– Na godzinę przed przystąpieniem do Sakramentu należy powstrzymać się od picia i jedzenia. Wyjątek stanowią lekarstwa i woda.

– Eucharystię można przyjąć nawet dwukrotnie w ciągu jednego dnia, warunkiem jest jednak pełne uczestnictwo we Mszy Świętej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DZIECI

DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ W 2020 ROKU. 

KATECHEZY DLA DZIECI, KTÓRE W 2020 ROKU PRZYSTĄPIĄ DO I KOMUNII ŚW. ODBYWAJĄ SIĘ:

STEVENAGE , W ŚRODY, 19.00 (kościół St Hilda, 9 Breakspear, Stevenage, Herts, SG2 9SQ) 

UWAGA! PIERWSZE SPOTKANIE - 02.10.2019

UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. ODBĘDZIE SIĘ

26.09 (SOBOTA) O GODZ. 14.00 W KOŚCIELE ST HILDA W STEVENAGE

ORAZ

HATFIELD, W NIEDZIELE, 19.00 (kościół Marychurch, 26 Salisbury Square, Hatfield, Herts, AL9 5JD) 

UWAGA! PIERWSZE SPOTKANIE - 29.09.2019

UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. ODBĘDZIE SIĘ

03.10 (SOBOTA) O GODZ. 13.30 W KOŚCIELE MARYCHURCH W HATFIELD

Warunkiem koniecznym

do przystąpienia do Sakramentu Eucharystii jest zaliczenie przez dzieci kursu przygotowawczego trwającego od września do maja.

Zaliczenie odbywa się na podstawie znajomości wyznaczonych modlitw i katechizmu, obecności na katechezach, obecności na niedzielnej Mszy świętej oraz wybranych nabożeństwach.

Wymagane dokumenty:

Akt chrztu dziecka

Formularz zgłoszeniowy do I Komunii Św.

Formularz zgłoszeniowy do parafii/aktualizacja danych