Do Sakramentu Bierzmowania przystępują osoby, które ukończyły 14 rok życia. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić.

Kandydaci zgłaszają się do Ks. Proboszcza. Każdy kandydat otrzyma katechizm bierzmowanego, który pomoże przygotować się do egzaminu ustnego w terminie wyznaczonym przez prowadzącego księdza.

Kandydaci powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

  • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy Świętej
  • Korzystanie z Sakramentu Pokuty – raz w miesiącu, najlepiej przed pierwszym piątkiem miesiąca
  • Czynny udział w spotkaniach przygotowujących do bierzmowania, uczestniczenie w Nabożeństwie Różańcowym (październik), Roratach i Drodze Krzyżowej

Kandydat do Bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

 

Świadkami Bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie kandydata.

12 maja 2018 roku, godz. 15.00

09 maja, środa, godz. 19.15, Stevenage - spowiedź dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania oraz ich świadków i bliskich

KATECHEZY DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W 2018 ROKU, ODBYWAJĄ SIĘ:

LETCHWORTH, WE WTORKI, GODZ. 19.10 (kościół- St Hugh of Lincoln, 84 Pixmore Way, Letchworth Garden City, SG6 3TP)

ORAZ

HATFIELD, W CZWARTKI, GODZ. 18.30 (kościół- Marychurch, 26 Salisbury Square, Hatfield, Herts, AL9 5JD)