Sakrament Spowiedzi Świętej, lub inaczej Pojednania czy Pokuty, jest sakramentem przebaczenia, jakie otrzymujemy od miłosierdzia Bożego, a więc sakramentem, przez który zostajemy uwolnieni od grzechu i pojednani z Kościołem zranionym naszymi grzechami. Sakrament ten przyczynia się do pomnożenia w nas łaski Bożej, daje nam siłę do unikania grzechu i prowadzi do uświęcenia życia. (KKK 1422)

Pięć warunków dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia

2. Żal za grzechy

3. Mocne postanowienie poprawy

4. Szczera spowiedź, czyli wyznanie grzechów przed kapłanem

5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

 

Sakrament pokuty i pojednania sprawowany jest przed każdą Mszą Świętą oraz w razie potrzeby po Mszy św. w każdym ośrodku naszej Parafii. Sprawdź.