Serdecznie witamy na stronie internetowej naszej Wspólnoty. Parafia pw. Św. Brata Alberta powstała 01.11.2015 roku i stanowi część Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Obejmuje ona swoim zasięgiem  Polaków mieszkających w Letchworth, Stevenage, Hatfield, St Albans, Hemel Hempstead i sąsiednich miejscowościach. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

MOŻNA WESPRZEĆ FUNKCJONOWANIE PARAFII:

PCM LETCHWORTH, SORT CODE: 30-94-57, ACCOUNT NUMBER: 00621060

SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ 

TOTUS TUUSList pasterski Episkopatu Polski zapowiadający obchody XX Dnia Papieskiego

N A J Ś W I E Ż S Z E  I N F O R M A C J E!

Czekaliśmy na to wiele miesięcy! Dziękujemy Bożej Opatrzności za umocnienie naszej wiary i mamy nadzieję, że z czasem będziemy mogli cieszyć się pełną swobodą w dostępie do praktyk religijnych. Póki co jesteśmy zobowiązani przestrzegać pewnych ograniczeń. Proszę, zapoznajcie się z nimi.

Wewnątrz świątyni nadal obowiązuje „one-way system”. Wchodzimy zatem wejściem głównym a wychodzimy tak jak pokazują oznakowania w poszczególnych kościołach..

W różnych kościołach została przygotowana odpowiednia ilość miejsc modlitewnych (np. w Stevenage – 60 a w Letchworth – 120 itd.). Ograniczenie to wymuszone zostało koniecznością zachowania tzw. „bezpiecznej odległości”. Miejsca zostały odpowiednio oznaczone. Prosimy o ich zajmowanie zgodnie ze wskazaniami. Prosimy o wyrozumiałość i podporządkowanie się zaleceniom.

Uwaga: w czasie nabożeństw nie ma dostępu do toalet ani wody bieżącej!

Na Mszę zabieramy ze sobą maskę ochronną na twarz. Jeżeli dystans jest mniejszy niż 2 m należy ją założyć (uwaga: w maski zaopatrujemy się we własnym zakresie). W przypadku małej ilości wiernych i zachowaniu 2 m odstępu pomiędzy uczestnikami, maski nie myszą być używane.

Przed wejściem do kościoła i przy wyjściu z niego musimy dłonie zdezynfekować, używając do tego żelu (zabezpiecza go parafia).

Nadal nie można dotykać figur, całować obrazów, krzyża, relikwii świętych czy używać poświęconej wody. Ze stolików można zabrać jedynie Biuletyn Parafialny.

Gorący apel do rodziców o poświęcenie dziecku większej uwagi i zatroszczenie się, by nie biegało i nie dotykało przedmiotów znajdujących się poza wyznaczonym miejscem.

Przy ołtarzu mogą posługiwać tylko ci, którzy są niezbędni. Celebrans, lektor, zakrystianin lub osoby posługujące powinni nosić rękawiczki jednorazowe.

Osoby przebywające w prezbiterium przez cały czas zachowują dystans społeczny. Nie ma zgody na koncelebrę. Lektorzy posługują w rękawiczkach jednorazowych, dbając o unikanie dotykania mikrofonu lub lekcjonarza podczas Liturgii Słowa. Homilia powinna być krótka, a Modlitwa Wiernych pominięta.

Msze św. będą recytowanie (bez muzyki i śpiewów), a Komunia Św. udzielana będzie tylko na rękę. Osoby, które nie godzą się na tę formę, proszone są o przyjmowanie Komunii duchowej.

Instrukcja komunijna: po modlitwie „Panie, nie jestem godzien…”, kapłan ukazuje Hostię i zapowiada wiernym obecność Jezusa mówiąc „Ciało Chrystusa”. Wierni odpowiadają „Amen”. Tak samo czyni z Krwią Pańską. Po przyjęciu Komunii celebrans rozdaje Ciało Pańskie w ciszy, bez dialogu między szafarzem a komunikującym.

W miejscu, w którym ma być rozdawana Komunia, należy umieścić barierę fizyczną dla zachowania odpowiedniego dystansu. Komunia musi być udzielana w ciszy i tylko na rękę. Kiedy wierni zbliżają się do kapłana, wyciągają dłonie skierowane ku górze, prawa pod lewą, po czym prawą przenoszą Ciało Pana do ust i udają się do ławek.

Po zakończonej Mszy Św. ławki, klamki i rzeczy używane muszą być zdezynfekowane zanim zajmą je wierni, którzy przyszli na kolejną Eucharystię.

Koszyki na tace powinny być umieszczane przy wejściach i wyjściach z kościoła. Kolekta ma być zabezpieczona w plastikowych torbach przez 72 godziny przed liczeniem.

W dalszym ciągu w modlitwie nie mogą brać udziału osoby z podwyższoną temperaturą, kaszlem, oznakami stanu zapalnego, itp.

msza-1
modl 1
brat_albert-b
parafia-1

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚW. W NASZEJ PARAFII - 2020

UROCZYSTOŚĆ SAKRAMENTU BIERZMOWANIA - 2020

ROK 2017 - ROKIEM ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA

PRZYNALEŻNOŚĆ DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

Coś dla ducha, aby żył....

OSTATNIO DODANE WPISY

Aby zobaczyć wszystkie kliknij tutaj

Moc chrześcijańskiego Małżeństwa i Rodziny

canstockphoto21373395-m

DUSZPASTERZ

Ks. Cezary Komosiński