SPOTKANIA DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W 2024 ROKU

ODBYWAJĄ SIĘ W LETCHWORTH, WE WTORKI O GODZ. 19.00

Przyjmując Sakrament Bierzmowania chrześcijanin jeszcze mocniej wiąże się z Kościołem i otrzymuje pomoc Ducha Świętego, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, głosił ją i według niej żył. Dopełnia on grupę tych sakramentów, które są konieczne, aby wejść w tajemnicę Chrystusa i Jego obecności w Kościele, nazwaną sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego. Bierzmowanie dokonuje się przez znak namaszczenia czoła oraz tzw. "włożenie rąk" szafarza.

Najczęściej jest ono udzielane podczas Mszy Św., chociaż może mieć także niezależny ryt. Szafarzem zwykłym (czyli tym, który bez niczyjego pozwolenia może go udzielać) jest biskup. W okolicznościach uzasadnionych godziwe udzieleni tego sakramentu może zlecić wybranemu przez siebie kapłanowi (mówimy wtedy o władzy delegowanej lub o szafarzu nadzwyczajnym), który nie może jej przekazać innym kapłanom, ani też zatrzymać dla siebie jako władzy stałej - chyba, że taka była intencja biskupa.

Bierzmowanie - jako sakrament dojrzałości chrześcijańskiej - w praktyce duszpasterskiej Kościoła Katolickiego jest wymagany od świadków Chrztu (tzw. rodzice chrzestni), osób przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa (w tym przypadku o jego konieczności decyduje Konferencja Episkopatu danego kraju) a także Sakramentu Kapłaństwa.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

Przynależność do parafii św. Brata Alberta w Letchworth lub poświadczenie przynależności do PCM.

1.   Świadectwo Chrztu św.

2.   Ukończony 14 rok życia.

3.   Wypełniony formularz zapisowy.

Uczestnicy kursu zobowiązani są do obecności na wszystkich spotkaniach, przy czym trzykrotna nieobecność uznawana jest za rezygnację z kursu.

Zakłada się obowiązkową znajomość przynajmniej podstawowych modlitw:

 • „Ojcze nasz…”,
 • „Zdrowaś Maryjo…”,
 • "Wierzę w Boga…”,
 • „Anioł Pański…
 • Chwała Ojcu
 • Pod Twoją obronę

a także poprawną znajomość małego katechizmu, czyli:

 • X Przykazań Bożych,
 • V Przykazań Kościelnych,
 • VII Grzechów Głównych,
 • VII Sakramentów Świętych
 • VII Darów Ducha Świętego.

oraz

 • ogólnej orientacji na temat życia Kościoła powszechnego i parafialnego
 • ogólna znajomość Pisma Świętego oraz ogólna znajomość Mszy świętej.
 • regularne uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej.
 • praktyka spowiedzi św. pierwszopiątkowej w okresie trwania kursu.