Chrzest jest jednym z siedmiu sakramentów świętych, w którym przez polanie wodą główki dziecka i wymówienie słów: “Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, człowiek otrzymuje wiele łask.

Chrzest święty jest fundamentem życia Kościoła

– Wyzwala z grzechu pierworodnego

– Odradza do nowego życia, tak że stajemy się dziećmi Bożymi

– Otwiera dostęp do innych sakramentów

– Włącza we wspólnotę Kościoła, którego głową jest Chrystus

– Zobowiązuje do wyznawania przed ludźmi otrzymanej od Boga wiary

– Nakłada odpowiedzialność za realizację posłannictwa powierzonego Kościołowi.

Warunki udzielania chrztu św.:

– Podstawowym warunkiem udzielenia sakramentu chrztu świętego jest nie przyjęcie jeszcze tego sakramentu przez danego człowieka.

– W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców (przynajmniej jednego) i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka.

Rodzice chrzestni:

– Chrzestnych wybierają rodzice dziecka spośród ludzi wierzących i prowadzących życie religijne.

– Chrzestni mają pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązku chrześcijańskiego wychowania.

– Chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat, być katolikiem, który przyjął sakrament Bierzmowania i Eucharystii.

– Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są w karach kościelnych, którzy są niepraktykujący oraz osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich, bez ślubu kościelnego.

– Chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka.

Formalności związane z chrztem:

– Okazać akt urodzenia dziecka, podać dane rodziców chrzestnych – datę urodzenia oraz adres zamieszkania.

– Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

– Do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatkę oraz świecę chrzcielną.

Tutaj znajduje się zgłoszenie do Sakramentu Chrztu.