OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A – 05.07.2020

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK A – 05.07.2020

1.  W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 06.07 - bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy, wspomnienie, 08.07 - św. Jana z Dukli, prezbitera, wspomnienie, 09.07 - św. męczenników Augustyna Zhao Ronga, prezbitera i Towarzyszy, 11.07 - św. Benedykta, opata, patrona Europy, święto,  12.07 - św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika,  13.07 - św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, wspomnienie, 15.07 - św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła, wspomnienie,  16.07 - Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, wspomnienie, 18.07 - św. Szymona z Lipnicy, prezbitera.

2.   Czekaliśmy na to wiele miesięcy! Dziękujemy Bożej Opatrzności za umocnienie naszej wiary i mamy nadzieję, że z czasem będziemy mogli cieszyć się pełną swobodą w dostępie do praktyk religijnych. Póki co jesteśmy zobowiązani przestrzegać pewnych ograniczeń. Proszę, zapoznajcie się z nimi.

ST ALBANS, 12.07.2020, GODZ.16.00 - MSZA ŚW. ODWOŁANA - KOŚCIÓŁ NADAL ZAMKNIĘTY W NIEDZIELE.

3.   Uczestnictwo we Mszy św. w naszej Parafii rozpoczyna się od tej soboty, 4 lipca. Msza św. w Stevenage (04.07.2020, sobota, godz. 17.00), niedziela, 05.07.2020: Letchworth, godz.13.00, Hemel Hempstead, godz. 16.00, Hatfield, godz.18.00. Msze św. w dni powszednie: lipiec 2020: wtorki, Letchworth, godz. 18.30 oraz piątki, Stevenage, godz.18.30. W sierpniu nie będzie Mszy św. sprawowanych o godz. 16.00 w niedziele. Więcej informacji co do sierpnia podam niebawem. Wewnątrz świątyni nadal obowiązuje „one-way system”. Wchodzimy zatem wejściem głównym a wychodzimy tak jak pokazują oznakowania w poszczególnych kościołach..

4.   W różnych kościołach została przygotowana odpowiednia ilość miejsc modlitewnych (np. w Stevenage – 60 a w Letchworth – 120 itd.). Ograniczenie to wymuszone zostało koniecznością zachowania tzw. „bezpiecznej odległości”. Miejsca zostały odpowiednio oznaczone. Prosimy o ich zajmowanie zgodnie ze wskazaniami.

5.   Uwaga: w czasie nabożeństw nie ma dostępu do toalet ani wody bieżącej!

6.   Na Mszę zabieramy ze sobą maskę ochronną na twarz. Jeżeli dystans jest mniejszy niż 2 m należy ją założyć (uwaga: w maski zaopatrujemy się we własnym zakresie). W przypadku małej ilości wiernych i zachowaniu 2 m odstępu pomiędzy uczestnikami, maski nie myszą być używane. Przed wejściem do kościoła i przy wyjściu z niego musimy dłonie zdezynfekować, używając do tego żelu (zabezpiecza go parafia).

7.   Nadal nie można dotykać figur, całować obrazów, krzyża, relikwii świętych czy używać poświęconej wody. Ze stolików można zabrać jedynie Biuletyn Parafialny. Gorący apel do rodziców o poświęcenie dziecku większej uwagi i zatroszczenie się, by nie biegało i nie dotykało przedmiotów znajdujących się poza wyznaczonym miejscem.

8.   Osoby przebywające w prezbiterium przez cały czas zachowują dystans społeczny. Nie ma zgody na koncelebrę. Lektorzy posługują w rękawiczkach jednorazowych, dbając o unikanie dotykania mikrofonu lub lekcjonarza podczas Liturgii Słowa. Homilia powinna być krótka, a Modlitwa Wiernych pominięta. Msze św. będą recytowanie (bez muzyki i śpiewów), a Komunia Św. udzielana będzie tylko na rękę. Osoby, które nie godzą się na tę formę, proszone są o przyjmowanie Komunii duchowej.

9.   Instrukcja komunijna: po modlitwie „Panie, nie jestem godzien…”, kapłan ukazuje Hostię i zapowiada wiernym obecność Jezusa mówiąc „Ciało Chrystusa”. Wierni odpowiadają „Amen”. Tak samo czyni z Krwią Pańską. Po przyjęciu Komunii celebrans rozdaje Ciało Pańskie w ciszy, bez dialogu między szafarzem a komunikującym. Komunia musi być udzielana w ciszy i tylko na rękę. Kiedy wierni zbliżają się do kapłana, wyciągają dłonie skierowane ku górze, prawa pod lewą, po czym prawą przenoszą Ciało Pana do ust i udają się do ławek.

10.   Po zakończonej Mszy Św. ławki, klamki i rzeczy używane muszą być zdezynfekowane.

11.   Koszyki na tace powinny być umieszczane przy wejściach i wyjściach z kościoła. Kolekta ma być zabezpieczona w plastikowych torbach przez 72 godziny przed liczeniem.

Comments are closed.