BIULETYN NR 121 – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK C – 10.11.2019

Comments are closed.