BIULETYN NR 119 – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK C – 06.10.2019

Comments are closed.