BIULETYN NR 116 – XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK C – 01.09.2019

Comments are closed.