BIULETYN NR 92 – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B – 04.11.2018

Comments are closed.