Czuwanie modlitewne – Hatfield – Zesłanie Ducha Świętego

Czuwanie modlitewne przed Uroczystością

Zesłania Ducha Świętego

Prowadzą nasi muzycy: Gosia i Sebastian.

 Niedziela, 4 czerwca, przed Mszą św. w Hatfield

Godzina 17.00

Przybądź Duchu Święty..

Rozważanie: Dar mądrości

Ześlij deszcz

Rozważanie: Dar rozumu

Duchu Święty Przyjdź

Rozważanie: Dar umiejętności

Ojcze chwała Tobie

Rozważanie: Dar rady

W Tobie jest światło         

Rozważanie: Dar męstwa

Niech nas ogarnie

Rozważanie: Dar pobożności

Bo jak śmierć potężna jest miłość

Rozważanie: Dar bojaźni Bożej

Jezu, jesteś Królem, oddajemy Ci cześć

Comments are closed.